Gojun Kan Karate Dojo Onaga

Organigrama O.G.K.K.

Imprimir

 

Asesores Mayores

Haruo Kochi

Chishin Bise

 Shinko Shikiya

 

Asesores

Nanko
Minei

Ryosei
Arakaki

Keikichi
Nakasone

 

Presidente Honorífico

Yoshio Hichiya

 

Presidente

Koei Teruya

 

Vicepresidentes

Masanari Kikugawa

Ryoichi Onaga

Masataka Muramatsu

Tadashi Matayoshi

Yusho Okumaata

Gensei Koki

 

Director del consejo de Administración

Seigo Takara

 

Vicedirectores del consejo de Administración

Tokimitsu Minei

Jssho Yogi

Norihiko Masuda

 

Directores Permanentes

Shinkichi Kinjo

Ryoyu Tokuda

Seiei Hirata

Masao Kanehama

Seiken Toguchi

Toshimitsu Minei

Toru Kadekaru

Fumio Kakazu

Kenou Uechi


Masatoshi Takenishi


Hiroshi Iha

Yoshimasa Nohara

Shiei Toma

Yoshiaki Ueno

Ketsuzo Nishi

Toshihiro Ishikawa

Yoshiharu Oguro

Genku Sato

Katsuji Kimura

Fumio Tanaka
 
Yoshimitsu Nakano

Shuichi Tokunaga
 

 

Directores

Kiyoshi Kyan

Norihito Naka

Kaoru Uezu

Kenichi Tanahara

Kazuhito Yamashiro


Satoshi Matsuo

Tatsuo Agarie

Yasuyuki Minei

Yoshinobu Arakaki


Hiroyuki Tomori


Hitoshi Yamagawa

Miho Fukaishi

Katsuko Kikugawa

Hiroko Yonamine

Kojiro Anan

Kumiko Akamine

Yutaka Ichikawa

Masataka Doi

Hiroshi Kimura

Yuichi Imahira

 

Secretario

Masatoshi Takenishi

 

Secretarios Adjuntos

Tatsuro Minei

Yoshinobu Arakaki

Akinori Kimura
 
Kojiro Anan
 

 

Tesorero

Yoshimasa Nohara

 

Tesoreros Adjuntos
 
Nobutaka Kotani

Makoto Chinen

 

Auditores
 
Seiken Toguchi

Tatsuo Agarie

 

O.G.G.K.E.

Visitas: 10963

Contacto

© 2024 Ogkke.es

C/ Embajador Inocencio Arias, nº 9
Santiago y Zaraiche. 30007 Murcia
Teléfonos: 968 20 47 74 · 616415337
Fax: 968 20 47 74

ogkk.spain@hotmail.com